Kontaktujte klub

kontakt

Kontaktujte vedenie nášho klubu

máte nejaké otázky?

Ak máte nejaké otázky, neváhajte nás kontaktovať

Required

Required

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Required

Required

Required

Kontaktná adresa:

Adresa: 

Kollárova 10, 080 01 Prešov

ŠKOLSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB

pri Strednej lesníckej škole v PREŠOVE

Email: sskpresov@gmail.com

IČO: 37879529

DIČ: 2021715718

Banka: TATRA BANKA

Číslo účtu: 2626729628/1100

IBAN: SK34 1100 0000 0026 2672 9628

Registrácia: MV SR, č. VVS/1-900/90-12464

 

 

Adresa haly:  Baštova 32, Prešov

 

 

 

Vedenie a tréneri:

 

Prezident klubu – Mgr. Peter Šutran - 0915 935 237

 

Manažér klubu – Ing. Miloslav Goboňa - 0915 999 422

 

 

Tréner žien – Dušan Daniš - 0905 160 949

 

Tréner st. dorasteniek – Mgr. Miroslav Leško - 0905 668 774

 

Tréner ml. dorasteniek  a st. žiačok – Adam Dvorščák - 0904 546 101

 

Tréner ml. žiačok A – Mgr. Miroslava Kundrátová - 0915 966 011

 

Tréner ml. žiačok B – Barbora Kundrátová - 0907 533 522

 

Tréner prípravky –

 

o klube 2011/2012

Do sezóny 2011/2012 sme vstúpili so štyroma družstvami: mladšie žiačky – Peter Magda, staršie žiačky – Mgr. Miroslava Kundrátová a mladšie dorastenky A a B – Milan Škopár, ktorý je zároveň šéftrénerom.

Novinky

...

May 29, 2015

informácie

Otázky

2% z dane

Copyright

Dostávať aktuálne novinky

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Copyright © 2015 Double B - Design